STRD

"Metoda skaningowej diagnostyki termoregulacyjnej STRD daje nam mozliwość wykrycia najwcześniejszych zmian przedchorobowych. Metoda STRD jest przełomem w profilaktyce i leczeniu chorób!

Istotą zdrowego życia jest niezakłócony przepływ energii przez ciało. Każda komórka, każda tkanka, każdy narząd musi mieć stały dopływ środków odżywczych (energii). Bez tego nie jest mozliwe zdrowe życie.
Metoda STRD pozwala m.in. na:
– dotarcie do prawdziwych przyczyn choroby i tym samym skuteczne jej leczenie.
– określenie od pierwszego etapu leczenia prawidłowego trybu postępowania.
– natychmiastowe zweryfikowanie, czy zastosowana terapia pomaga, czy też szkodzi." 

Autor: dr med. Krzysztof Krupka

Więcej nt. samej metody diagnostycznej: na stronie STRD.

Więcej na: www.drkrupka.pl

Aby zakupić: www.sklep.energomedica.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość stron: 100

Format: A5

 

Spis treści:

 • Wstęp
 • Historia diagnostyki termoregulacyjnej
 • Co nazywamy polem energetycznym człowieka?
 • Skąd mamy informacje o stanie energetycznym naszego organizmu?
 • Czym jest tzw. regulacja energetyczna? 
 • Kto tym wszystkim steruje?
 • TMC a zasady skaningowej diagnostyki termograficznej
 • Harmonia i dysharmonia w organizmie człowieka
 • Człowiek i przyroda (yin – hyporegulacja i yang – hyperregulacja)
 • Zasada yin-yang
 • Interpretacja wyniku badania STRD
 • Metodyka pomiaru
 • Obsługa programu i urządzenia Thermo scanner BC
 • Zakończenie
 • Ilustracje
 • Bibliografia 
 • Studia Heidelberskie na temat diagnostyki termoregulacyjnej.