Warsztaty "Trójnia funkcjonalności człowieka"

14 grudnia 2020, Łódź

Informujemy, że liczba miejsc została wyczerpana. Kolejne szkolenie odbędzie się w styczniu, zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej.

Trójnia Funkcjonalności Człowieka (w skrócie TFC) jako nowatorskie narzędzie do efektywnej komunikacji wspierającej specjalistów w takich dziedzinach jak:

 • sport,
 • medycyna (w tym medycyna estetyczna/anty-aging),
 • naturoterapia,
 • biznes.

Trójnia Funkcjonalności Człowieka - TFC - to synergia współdziałania:

 • przestrzeni sensorycznej (analiza danych - kora mózgowa),
 • przestrzeni emocjonalnej (kształtowanie relacji - układ limbiczny),
 • przestrzeni behawioralnej (sposób działania - pień mózgu).

W literaturze często określana jako trójnia mózgu.

 • przestrzeń strefy sensorycznej to „głowa”
 • przestrzeń strefy emocjonalnej to „klatka piersiowa”
 • przestrzeń strefy behawioralnej to „miednica”.

Profil psychoenergetyczny - według Instytutu EnergoMedica to pierwotna, indywidualna natura człowieka. Unikalne połączenie predyspozycji mentalnych i emocjonalnych z budową ciała oraz przebiegiem procesów metabolicznych. Innymi słowy, identyfikacja profilu psychoenergetycznego jest efektem analizy danych pozyskanych w wyniku obserwacji Trójni Funkcjonalności Człowieka.

Rozróżniamy trzy podstawowe profile psychoenergetyczne:

 • sensoryczny,
 • emocjonalny,
 • behawioralny.