Badanie STRD pozwala widzieć człowieka
jako jedność anatomiczno–chemiczno–psychiczną.


Skaningowa Diagnostyka Termoregulacyjna (STRD) jest metodą, która umożliwia analizę stanu psychoemocjonalnego człowieka. Zaburzenia stanu psychoemocjonalnego potocznie nazywamy stresem.

Stres rozpoczyna się w tych miejscach ciała, gdzie ma miejsce zaburzenie przepływu energii. Jeżeli zmiany te są przewlekłe, to ujawniają się pod postacią zmian cieplnych ciała człowieka. Zastosowanie Skaningowej Diagnostyki Termoregulacyjnej pozwala na wczesne wprowadzenie skutecznej ochrony przed niszczącym wpływem stresu. Stres objawia sie nadmiernym spadkiem lub wzrostem temperatury ciała. Zamiany temperatury odzwierciedlają stan energii organizmu ludzkiego. Metoda STRD umożliwia śledzenie w sposób powtarzalny zmian energii człowieka w odpowiedzi na bodziec stresowy.

Aktualnie na świecie nie ma jednolitej metody prewencji zdrowia emocjonalnego, która oceniałaby wpływ stresu na organizm człowieka w sposób powtarzalny i zgodny z metodologią naukową. Obecnie, aby wykonać całościową diagnostykę zdrowia psychoemocjonalnego trzeba zrobić wiele różnych analiz. Wszystkie te badania opisują stan organizmu poprzez pryzmat norm anatomicznych czy też chemicznych - natomiast nie są w stanie wykryć zaburzeń z punktu widzenia wpływu stresu na organizm, na tzw. poziomie energetycznym, który przejawia sie zmianami ciepła. Klasyczne analizy nie opisują człowieka jako całości, tylko jako zbiór cząstek chemicznych lub narządów.fizycznej a potem lub czasem równocześnie w sferze psychoemocjonalnej. Osiąga się to przez stosowanie wybranych sposobów leczenia oraz na ich zastosowaniu w określonym czasie i dla określonej osoby.