Oferta - warianty

Sporządziliśmy cennik Instytutu Energomedica, a w nim opcję zakupu pirometru wraz z programami wspomagającymi: 
- Suplementy
- Spine
- Baobab
w różnych, dopasowanych do Państwa potrzeb, wariantach. 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu
z prezesem zarządu Instytutu Energomedica Krzysztofem Lewandowskim

(+48) 509108 601
lewandowski@energomedica.pl