Typowanie Metaboliczne – Dietetyka

Typowanie metaboliczne ma na celu określenie sposobu żywienia dostosowanego do konkretnej osoby z uwzględnieniem:

  • indywidualności biochemicznej
  • holistycznego podejścia do zdrowia
  • podstawowej roli układów kontroli homeostazy [układu wegetatywnego, tempa utleniania, procesów anabolicznych i katabolicznych, oraz innych]

W pewnym sensie - z jednej strony - TM łączy cechy medycyny akademickiej z jej wiedzą opartą na zaawansowanych dyscyplinach naukowych, umożliwiających rozwój szeroko pojętych nauk o żywieniu. Z drugiej zaś strony, TM łączy tradycje lecznictwa wschodniego i ludowego z jego podejściem całościowym- nie specjalistycznym, wycinkowym- ze szczególnym podkreślaniem różnic charakterystycznych dla każdego człowieka indywidualnie. Dopiero takie podejście do pacjenta, może dać oczekiwane przez niego i w pełni satysfakcjonujące wyniki terapeutyczne.

Na podstawie testu Typowania Metabolicznego przyporządkowujemy osobę badaną do jednej z trzech grup żywieniowych innymi słowy typów metabolicznych.

Co uzyskam dzięki typowaniu?

Decydując się na typowanie metaboliczne w naszym instytucie, oprócz poznania swojego indywidualnego typu otrzymasz także:

  • Zalecenia dietetyczne - przygotowane przez naszych specjalistów z dziedziny żywienia, dostosowane właśnie dla Twojego typu.
  • Propozycję suplementacji - również przygotowaną specjalnie dla konkretnego typu metabolicznego, a także zależne od stanu tkanki tłuszczowej organizmu (specjalne programy dla otyłych, niedożywionych etc. )